De officiële taal en integratie

Als nieuwe inwoner in de gemeente is het even aanpassen. Mensen in je buurt spreken een andere taal dan jij. België heeft drie officiële landstalen: Nederlands, Frans en Duits. Deze talen worden in alle scholen aangeleerd, waardoor mensen vaak meer dan één taal kunnen spreken. 

De voertaal in jouw gemeente is Nederlands. Dit wil zeggen dat mensen bij de gemeentediensten, op de school en in de winkel Nederlands met jou spreken. Het is goed om zo snel mogelijk de taal te leren spreken. 

Er zijn veel scholen om Nederlandse les voor volwassenen te volgen en er zijn verschillen in niveau en intensiteit van de cursussen. 
Klik hier voor de gegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering. Samen met jou bekijken ze welke cursus voor jou het meest geschikt is. Je kan ook een cursus volgen over het leven in België en Vlaanderen.

De gemeenten organiseren activiteiten om Nederlands te leren spreken. Er zijn conversatiegroepen om samen op een informele manier Nederlands te oefenen. Op de volgende website vind je lokale initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen.
 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Openingsuren
maandag van 13.30u tot 19.00u, dinsdag van 09.00u tot 12.00u,
woensdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u, 
donderdag van 09.00u tot 12.00u en vrijdag van 08.30u tot 12.00u

Official language and fitting in

As a new resident in the municipality, you will soon be faced with the question of adapting to the new environment. People in your neighbourhood do not speak the same language as you. Belgium's three official national languages, Dutch, French and German, are taught in all the schools, so people can often speak more than one language. 

As the working language in your municipality is Dutch, this is the language you will encounter when using municipal services, at school and when shopping. It is a good idea to learn to speak the language as soon as possible. 

Very many schools provide Dutch language courses for adults with the level and intensity of the courses being tailored to the students' requirements. 
Click here for further details about the Agentschap Integratie en Inburgering (Integration and Citizenship Agency). They will get together with you to see which course is most suitable for you. You can also attend a course designed to provide an introduction to life in Belgium and Flanders.

The various municipalities organise activities to assist people as they learn to speak Dutch. The conversation groups that are available help you to practice Dutch in an informal way. Local initiatives for learning and practising Dutch can be seen at the following website. 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Opening hours: 
Monday from 13.30 to 19.00, Tuesday from 09.00 to 12.00, 
Wednesday from 08.30 to 12.00 and from 13.30 to 16.00, 
Thursday from 09.00 to 12.00, Friday from 08.30 to 12.00.

La langue officielle et l’intégration

Résider dans une nouvelle commune nécessite une certaine adaptation. Les habitants de votre quartier parlent une autre langue que vous. La Belgique a trois langues nationales officielles: le néerlandais, le français et l’allemand. Ces langues sont enseignées dans toutes les écoles, de sorte que les gens parlent souvent plus d’une langue.
  
La langue véhiculaire dans votre commune est le néerlandais. Ce qui signifie que les personnes parleront le néerlandais avec vous dans les services communaux, à l’école et dans les commerces. C’est une bonne chose d’apprendre le plus rapidement possible à parler la langue.

Il existe de nombreuses écoles de cours de néerlandais pour adultes et les cours présentent des différences de niveau et d’intensité.
Cliquez ici pour obtenir les données de l’Agentschap Integratie en Inburgering (Agence d’Intégration et d’Insertion). Ils examineront avec vous le cours qui vous conviendra le mieux. Vous pouvez aussi suivre un cours sur la vie en Belgique et en Flandre.

Agentschap Integratie en Inburgering

Les communes organisent des activités pour apprendre à parler le néerlandais. Il existe des groupes de conversation pour pratiquer ensemble le néerlandais d’une manière informelle. Sur le site web suivant, vous trouverez les initiatives locales pour apprendre et exercer le néerlandais.


 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Heures d 'ouverture
lundi de 13.30h à 19.00h, mardi de 09.00h à 12.00h,
mercredi de 08.30h à 12.00h et de 13.30h à 16.00h, 
jeudi de 09.00h à 12.00h, vendredi de 08.30h à 12.00h.

Offizielle Sprache und Integration

Als neuer Einwohner der Gemeinde heißt es sich anpassen. Die Menschen in Ihrer Umgebung sprechen eine andere Sprache als Sie. Belgien hat drei offizielle Landessprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Diese Sprachen werden in allen Schulen unterrichtet, wodurch die Menschen häufig mehr als eine Sprache sprechen.

Die Umgangssprache in Ihrer Gemeinde ist Niederländisch. Das heißt, dass die Menschen bei den Gemeindediensten, in der Schule und im Geschäft Niederländisch mit Ihnen sprechen. Es ist wünschenswert, so schnell wie möglich die Sprache  zu erlernen.

Es gibt viele Schulen, um Niederländischkurse für Erwachsene zu belegen, und die Kurse bieten verschiedene Niveaus und Intensitäten an.
Klicken Sie hier, um zur Agentur für Integration und Einbürgerung zu gelangen. Mit Ihnen zusammen wird man dort überlegen, welcher Kurs für Sie am besten geeignet ist. Sie können auch einen Kurs über das Leben in Belgien und Flandern belegen.

Die Gemeinden organisieren Aktivitäten, um Niederländisch sprechen zu lernen. Es gibt Konversationsgruppen, um gemeinsam auf informelle Weise Niederländisch zu lernen. Auf der folgenden Webseite finden Sie lokale Initiativen, um Niederländisch zu lernen und zu üben.
 


 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Öffnungszeiten
Montag von 13.30 bis 19.00 Uhr, Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr,
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr,
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr, Freitag von 08.30 bis 12.00 Uhr