Integratie en inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering

Bij het Agentschap Integratie en Inburgering kan je terecht om je in te schrijven voor een les Nederlands. Lessen Nederlands kunnen gecombineerd worden met een cursus over het leven in België en Vlaanderen. In dat geval krijg je een individuele begeleider die probeert te antwoorden op al jouw vragen. Sommige mensen zijn verplicht om dit traject te volgen, maar ook mensen die niet verplicht zijn kunnen deelnemen. Je krijgt dan op het einde een officieel attest van voltooiing van het inburgeringstraject. Kom langs in één van onze kantoren tijdens de openingsuren of bel naar 02 416 20 00 voor meer informatie. 

Website

Tervuren: (Nederlands leren)
Markt 7a, 3080 Tervuren
T 02 416 20 00

openingstijden
maandag:
13:30 tot 16:00 uur
17:00 - 19:00 (op afspraak)

Civic integration and fitting in

Agentschap Integratie and Inburgering (Flemisch Agency for Integration and Civic integration)

To sign up for Dutch lessons, go to the Agentschap Integratie en Inburgering (Flemisch Agency for Integration and Civic integration).You can combine these Dutch lessons with a course on living in Belgium and Flanders. In that case you will be assigned an individual coach who will try to answer any questions you may have. This course will be compulsory for some, but you may still take part even if that doesn’t apply to you. At the end you will receive an official certificate of completion for the civic integration course. Visit one of our branches during opening hours or call 02 416 20 00 for more information. 

Website

Tervuren: (Learning Dutch)
Markt 7A, 3080 Tervuren
Tel. 02 416 20 00

Opening hours
Monday:
13:30 to 16:00 (by appointment)
17:00 to 19:00 (by appointment)

Intégration et insertion

Vous pouvez vous adresser à l’Agentschap Integratie en Inburgering pour vous inscrire à un cours de néerlandais. Les cours de Néerlandais peuvent se combiner avec un cours consacré à la vie en Belgique et en Flandre.  Dans ce cas, un accompagnateur individuel tentera de répondre à vos questions. Certaines personnes sont obligées de suivre ce parcours, mais même celles qui n’y sont pas obligées peuvent participer. A la fin du cours, vous recevez une attestation officielle de réussite du parcours d’insertion. Rendez-vous dans un de nos bureaux pendant les heures d’ouverture ou téléphonez au 02 416 20 00 pour de plus amples informations.

Website

Tervuren: (apprendre le néerlandais)
Markt 7a, 3080 Tervuren
T 02 416 20 00

Heures d 'ouverture
Lundi:
13h30 - 16h00
17h00 - 19h00 (sur rendez-vous)

Integration und Einbürgerung

Agentur Integration und Einbürgerung

Sie können sich bei der Agentschap Integratie en Inburgering für einen Niederländischkurs anmelden.Sie können Niederländischkurse auch mit einer Einführung über das Leben in Belgien und in Flandern kombinieren. Dann erhalten Sie einen individuellen Begleiter, der sich bemühen wird, alle Ihre Fragen zu beantworten. Bestimmte Personen sind verpflichtet, diesen Eingliederungskurs zu befolgen, aber auch Personen, die nicht dazu verpflichtet sind, dürfen teilnehmen. Nach dem Abschluss erhalten Sie ein offizielles Attest, das Sie den Eingliederungskurs abgelegt haben. Begeben Sie sich während der Öffnungszeiten in eine der Dienststellen oder rufen Sie die 02 416 20 00 für weitere Informationen an. 
 

Website

Tervuren: (Niederländisch lernen)
Markt 7a, 3080 Tervuren
T 02 416 20 00

Öffnungszeiten
Montag:
13:30 bis 16:00 Uhr, 17:00 - 19:00 Uhr (nach Vereinbarung)